>> ภาระกิจผู้บริหาร
จ.สิงห์บุรีจัดสภากาแฟยามเช้าสร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ พร้อมกับแถลงข่าวมาตรการของทางจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดสิงห์บุรีจัดประชุมวางแผนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมไปถึงการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรกร Farmer Market
จังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
>> ภาระกิจผู้บริหาร ทั้งหมด


>> ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (กลุ่ม Al-Qaida)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
ประกาศกระทรวงสารธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออีโบลา
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก " / ใบสมัคร
>> ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด


>>นานาสาระ
การแก้ปัญหาไวรัสซ่อนโฟล์เดอร์ แล้วสร้าง Shortcut   
>> ข่าวนานาสาระ ทั้งหมดความปลอดภัยของระดับน้ำ
 สถานะปกติ
 สถานะเตือนภัย
 สถานะน้ำท่วม

ความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


787634

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2551