• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์สร้างจิตสำนึก รำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน

นพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.45 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึก

รำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ร่วมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน

เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อวีรชน

ชาวบ้านบางระจันและมีส่วนร่วมรำลึกวีรกรรม

ความกล้าหาญของวีรชนชาวบ้านบางระจัน

เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและหวงแหน

ประเทศชาติบ้านเมือง มีความรักแผ่นดินถิ่นเกิด

อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ที่ได้กำหนดให้การสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน

และประชาชน มีความรักชาติ ซึ่งเป็นวาระของชาติอีกด้วย

ภายในงานประกอบพิธีขอขมาดวงวิญญาณวีรชนผู้กล้า

ชาวบ้านบางระจัน พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

ผู้นำนักเรียนกล่าวสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

ผู้แทนเยาวชน กล่าวนำปฏิฏาณตนแสดงออกถึงความกตัญญู

ต่อวีรชนชาวบ้านบางระจัน จากนั้นประธานในพิธีฯ

ปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ที่ตกแต่งรูป วีรชนชาวบ้านบางระจัน

รูปพระอาจารย์ธรรมโชติ ธงวีรชนประจำสถานศึกษา

ไปประดิษฐานของแต่ละสถานศึกษาเพื่อประกอบพิธีในสถานศึกษา

ขบวนรถยนต์ออกเดินทางสู่อำเภอเมืองสิงห์บุรี เพื่อสร้างจิตสำนึก

รำลึกวีรกรรมวีรชนชาวบ้านบางระจันอันยิ่งใหญ่ของเหล่าผู้กล้า

ชาวบ้านบางระจัน ความเสียสละ กล้าหาญและความรักภักดีต่อชาติ