• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ฯ สาย311 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ขยายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (แม่ลา) สาย 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง กม.39+195-กม.40+195 ระยะทาง 1.000 กม. 1 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)