• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
1 กุมภาพันธ์ 2565