• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวสมัครงาน
โรงพยาบาลอินทร์บุรีประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
1 มิถุนายน 2565