• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือจะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชุดรุดเสื่อมคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 19 รายการ โดยกำหนดจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
1 มิถุนายน 2565