• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟมถังบรรจุน้ำยาโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 คัน
21 มิถุนายน 2565