• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างงานโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1