• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
9 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีพระเทพเจติยาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อสม. 

ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เพื่อสืบสานต่อยอดตามธรรมราชินี ของพระองค์ ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัด และมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระศาสนา ทรงนำธรรมะมาเป็นแนวทางของพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อยู่เสมอ โปรดให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ สมาชิกศิลปาชีพ หรือชาวบ้านทุกแห่งที่ไป ให้จัดการสวดมนต์ทุกวัน อนึ่ง วัดสาลโคดม เป็นวัดที่หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานไปวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถ ทั้งพระรชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย สก.ไปประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ณ อุโบสถ วัดสาลโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี