• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ในโครงการพระราชดำริเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ (หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมด้วยนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การแจกถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมและให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ ในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข