• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี พระเทพปริย์ติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายมหานิกาย พระสิงหคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายธรรมยุต มีนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ อันงดงาม หลากหลายสาขา ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้และมีความมั่นคง ในครอบครัว นำความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดพิมพ์ คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมี ใน"อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘๔,๐๐๐ คัมภีร์ มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด นำไปมอบให้วัดทุกวัดเพื่อนำไปแสดงเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับตรับฟัง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันพระ ตลอดปี ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี