• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
โครงการงบจังหวัด
โครงการทั้งหมด 0 วงเงินงบประมาณทั้งหมด 0.00 ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 0.00
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด วงเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย (%) วันที่อัพเดต
พิมพ์