• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ทม.สิงห์บุรี ส่งกลิ่นเหม็น
16 มิถุนายน 2565

 

      วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) เวลา 16.00น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมด้วยนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี และภาคประชาชน ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าจากกรณีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
       จากการตรวจสอบเทศบาลเมืองสิงห์บุรีจะเร่งดำเนินขนถ่ายขยะออกไปและกำจัดกลิ่นเหม็น โดยวิธีการฉีด EM และโรยปูนขาว จากนั้นจะใช้ผ้าใบคลุมจุดที่มีกองขยะ เพื่อบรรเทากลิ่นเหม็น และได้ดำเนินการของบประมาณก่อสร้างอาคารขนถ่ายขยะหลังใหม่และนำดินมาฝังปิดบ่อขยะต่อไป
       ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้สั่งการให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
บริหารจัดการขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และประสาน อปท.ที่เกี่ยวข้องรับทราบเงื่อนไขร่วมกันในการนำขยะมาทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะ ในการนี้ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันกลิ่นเหม็นในเบื้องต้น เพื่อป้องกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่จังหวัดสิงห์บุรี